Drewniane cerkwie – Cerkiew w Radrużu (pw. św. Mikołaja)

Drewniane cerkwie – Cerkiew w Radrużu (pw. św. Mikołaja)

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Radrużu

Cerkiew p.w. św. Mikołaja została wzniesiona w XVIII w. jako kaplica filialna wobec położnej w pobliżu parafialnej cerkwi p.w. św. Paraskewy. W 1931 r. została gruntownie przebudowana. Datę tę uznaje się za właściwy rok budowy świątyni – najmłodszej budowli drewnianej w grupie cerkwi lubaczowskich. Z pierwotnego okresu pozostało trójbocznie zamknięte prezbiterium. Środkowa i zachodnia część świątyni jest już dziełem cieśli z początku lat 30. XX w. Niewielka budowla posiada charakterystyczną sylwetkę z wyniosłą kopułą, która wizualnie powiększa bryłę świątyni. Cerkiew jest również malowniczo położona na skłonie płaskowyżu opadającego w szeroką dolinę lokalnego potoku. Obecnie służy jako kaplica filialna przy parafii rzymskokatolickiej w Horyńcu-Zdroju.

Wirtualna wycieczka

Fotografie cerkwi

 

Fotografie wykonał: Tomasz Mielnik

Pobierz fotografie w wysokiej rozdzielczości
Wszystkie fotografie powstałe w ramach projektu, udostępniane są przez Muzeum Kresów w Lubaczowie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.
Zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania do promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prosimy przy tym o wskazanie autorów fotografii wraz z adnotacją „Ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content