Drewniane cerkwie – Ogłoszenie konkursu

Drewniane cerkwie – Ogłoszenie konkursu

Konkurs fotograficzny dla artystów fotografików

Muzeum Kresów w Lubaczowie, w ramach realizowanego projektu „Drewniane cerkwie ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, ogłasza konkurs dla artystów fotografików, którego celem jest powstanie wysokiej jakości fotografii 10 wybranych drewnianych cerkwi z terenu powiatu lubaczowskiego. Wśród nadesłanych zgłoszeń, komisja powołana przez Muzeum Kresów w Lubaczowie, wyłoni 5 artystów fotografików, z którymi zawarte zostaną umowy na wykonanie fotografii. Zapraszamy do udziału!

Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie i regulamin konkursu

Wzór załączników

Wzór umowy o dzieło

Dokumenty do pobrania (w wersji edytowalnej):

Załącznik 1 – Zgoda na udział w konkursie

Załącznik 3 – Ankieta dla uczestnika konkursu

Fotografie wykonane w ramach projektu zostaną zamieszczone w Internecie na wolnej licencji, tak aby każdy zainteresowany mógł wykorzystać je do dowolnych celów. Takie działania promocyjne zwiększą potencjał turystyczny naszego regionu.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content