Drewniane cerkwie – Cerkiew w Szczutkowie

Drewniane cerkwie – Cerkiew w Szczutkowie

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Szczutkowie

Cerkiew w Szczutkowie powstała w 1904 r. i reprezentuje ostatnią fazę rozwoju drewnianej architektury cerkiewnej. Posiada duże rozmiary i monumentalną sylwetkę nawiązującą do budowli murowanych. Nawa poszerzona o boczne aneksy zwieńczona jest wyniosłą kopułą. Tradycyjna trójdzielność cerkwi została zaakcentowana przez trzy duże latarnie. Wnętrze zyskało na przestronności dzięki szerokim łukom łączącym poszczególne części świątyni. Właściwą ekspozycję zyskał bogaty wystrój cerkwi. Walory świątyni podkreśla jej położenie w malowniczym miejscu na skraju wysokiej skarpy opadającej w dolinę lokalnego potoku. Obok cerkwi zachowała się niewielka drewniana dzwonnica z XIX w. i dawny cmentarz parafialny. Na jego terenie występują liczne nagrobki z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego, w tym dzieło słynnego rzeźbiarza Grzegorza Kuźniewicza. Obecnie cerkiew służy jako kaplica parafii rzymskokatolickiej w Łukawcu.

Wirtualna wycieczka

Fotografie cerkwi

 

Fotografie wykonała: Alicja Mróz

Pobierz fotografie w wysokiej rozdzielczości
Wszystkie fotografie powstałe w ramach projektu, udostępniane są przez Muzeum Kresów w Lubaczowie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.
Zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania do promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prosimy przy tym o wskazanie autorów fotografii wraz z adnotacją „Ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content